DATA ke stažení,

distribuce el. pošty

 

DATA a soubory ke stažení

Kalendáře s vyznačenými prázdninami

www.orgman.cz/kalenrar.htm

Zpravodaje Infocentra ve formátu "doc"

Poslední - www.orgman.cz/zpravodaj
Archiv -
www.orgman.cz/zpravodaj/archiv.zip

Datový sklad - o uložení souborů jsou příslušní uživatelé informováni

www.orgman.cz/datasklad

 

DISTRIBUCE elektronické pošty

Podstatou distribučního systému el. pošty je, že mail je automaticky rozeslán na určené typy škol příp. dalším skupinám příjemců. Systém pokrývá školy i další zařízení JmK registrované níže a lze ho využít na požádání. Školám doporučujeme zkontrolovat jakou kontaktní adresu mají uvedenou na portálu www.jmskoly.cz, protože "úřední pošta" z JmK, SSŠ Brno, i pokyny k soutěžím je hromadně rozesílána na adresy registrované na tomto portálu. Poštu z adres dresu @orgman.cz bez označení okresu lze nadále stahovat prostřednictvím sběrné schránky @skolyjm.cz. Požadavky na doplnění údajů v databázi, aktivaci adresy @skolyjm.cz, @holidayresort.cz, @servispark.cz, @vrancl.cz, @orgman,cz, nebo @1ic.cz zasílejte na adresu info@orgman.cz.

 

ŠKOLY JmK aj. subjekty zahrnuté do distribuční databáze

1. Blansko

BK - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

2. Brno město

BM - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

3. Brno venkov

BO - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

4. Břeclav

BV - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

5. Hodonín

HO - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

6. Vyškov

VY - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

7. Znojmo

ZN - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

 

VYSVĚTLIVKY a poznámky

V databázi je uvedena 1 kontaktní adresa na vedení na organizace. Předávání informací dalším spolupracovníkům je už v kompetenci vedení příslušné organizace. Pro větší přehlednost je v databázi uváděn pouze zkrácený název organizace, jedno telefonní číslo a jedna mailová, příp. WWW adresa. Kompletní údaje najdete v rejstříku škol.na http://rejskol.msmt.cz/. Zrušené organizace jsou ve sloupci "KÓD" označeny hvězdičkou aby mohla "doběhnout" korespondence a teprve po určité době jsou z databáze vyřazeny. Školy, které byly sloučeny, jsou ve sloupci "KÓD" označeny písmenem "t" a mohou být ponechány v databázi jako pracoviště s IČ subjektu, pod který spadají.